دوشنبه ، ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

مصاحبە با شهردار نالوس

بە مناسبت روز شهرداری گادرپست مصاحبەای را با کمال کاکە مم شهردار نالوس انجام دادە است.
مصاحبە با شهردار نالوس


 

گادر پست: آقای کاکە مم در ابتدا روز شهرداری را بە شما تبریک گفتە و لطفا بە ارائە گزارشی از عملکرد شهرداری بپردازید.

 

شهردار نالوس:در ابتدا من هم بە خاطر این روز خجستە و از اینکە برای این گفتگو تشریف آوردید از شما تشکر میکنم.

در ابتدا جا دارد از زحمات شوراهای سە دورە قبل و تلاشهای بی دریغ سید کمال طاهری شهردار قبلی کە اگر نالوس اکنون در این وضعیت رو بە رشد قرار دارد بە واسطە زحمات همین دوستان میباشد،تقدیر و تشکر خالصانە داشتە باشم.در حوزە عمران آسفالت کوچە ها،آسفالت رمپ ورودی پیرانشهر نالوس،لکە گیری سطح شهر،جدول گذاری معابر،ادامە پروژە دیوار ساحلی بە طول ٤٠ متر،احداث یک دهنە پل بە روی خیابان ساحلی،جدول گزاری و زیر سازی خیابان ساحلی،همچنین برای گورستان شهر بە طول ٧٠٠ متر آب شرب شهری کشیدەایم کە در این محل سرویس بهداشتی و نمازخانە نیز احداث کردەایم،حل معضل کوچە ٦ متری پشت ساختمان مخابرات کە آبهای سطحی در آنجا جمع شد و مدتها در گیر این مشکل بودیم و بعد از چندی آن را حل کردیم،در قسمت سالن ورزشی(چند منظورە)مدیریت بحران،نصب کف پوش،تکمیل سیستم برق رسانی،دیوار کشی محوطە،اخذ مجوز تاسیس سردخانە بە ظرفیت ٥٠٠٠ تن جهت ایجاد درآمد پایدار،خرید وسایل شهر بازی در حدود پنجاه ملیون تومان،٣هکتار جنگل کاری جهت توسعە فضای سبز و تفرجگاه را در این مدت انجام دادەایم.

گادر پست:جناب آقای کاکە مم مشکل اصلی شهر نالوس چیست؟راهکارهای موجود را نیز بیان کنید.

شهردار:مشکل اصلی در این شهر وجود دامدارها میباشد،قطعا در هیچ شهری نباید دامی وجود داشتە باشد،راهکار من این است با فرهنگ سازی و هدایت دامداران بە حاشیە شهر و روستاهای اطراف این مشکل را نیز حل نماییم.

گادر پست:حرف پایانی شما؟

شهردار نالوس:جا دارد باز هم تشکر ویژەای از زحمات شورای محترم شهر نالوس و پرسنل شهرداری و مردم خوب شهر نالوس داشتە باشم،کە اگر نظارت شورا و همکاری این عزیزان نبود،این پروژەها بە آسانی مسیر صعودی را طی نمیکردند.


2436
بازدید
0
نظرات
تاریخ ارسال : ۱۲:۴۳:۱۱ _ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

نظر خود را ارسال کنید


نام:
ایمیل:
دیدگاه:
کد امنیتی :


تمامی حقوق این سایت ، متعلق به وب سایت شنو پرس می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : سورس کد